Publicaties

Klinische studie naar Allovectin-7 in melanoma

Adviezen | 22.05.2008 | 080522-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor een klinische studie waarin huidtumoren worden behandeld met het middel Allovectin-7. Het te onderzoeken preparaat bestaat uit gezuiverd plasmide DNA (VCL-1005) gemengd met een synthetisch lipide (DMRIE-DOPE). Het plasmide VCL-1005 bevat genetische informatie die codeert voor een zogenaamd ‘Major Histocompatibility’ klasse I (MHC-I) molecuul. Dit molecuul bevindt zich op het celoppervlak en stelt het immuunsysteem in staat de aard van de cellen te controleren. In tumoren is deze controle via MHC-I moleculen veelal verstoord, waardoor de tumorcellen niet herkend worden als gevaarlijk. Door injectie van Allovectin-7 in de tumor, zal het plasmide met behulp van het lipide in de tumorcellen worden geloodst, en daar tot expressie worden gebracht. Hiermee beoogt de aanvrager een immuunreactie tegen de tumorcellen op te wekken, zodat de huidtumoren door het eigen afweersysteem zullen worden herkend en opgeruimd.
Door de aard van het plasmide en de locale injectie hiervan in de tumor is de COGEM van mening dat de kans op integratie van het plasmide in het genoom van somatische cellen en van kiembaancellen verwaarloosbaar klein is. Het VCL-1005 bevat virale sequenties van het Rous sarcoma virus en het muizen encephalomyocarditis virus. Aangezien deze virussen niet bij de mens voorkomen en het plasmide locaal wordt toegediend in de tumor, acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat virus en plasmide DNA in dezelfde cellen aanwezig zullen zijn. Een recombinatie van virus met plasmide sequenties acht zij derhalve verwaarloosbaar klein. Door de locale toediening van het plasmide in de tumor is de COGEM tevens van mening dat de kans dat het plasmide door bacteriën opgenomen zal worden en de resulterende genetisch gemodificeerde bacteriën zich in het milieu zullen verspreiden verwaarloosbaar klein is. De COGEM is voor onderhavige klinische studie daarom van mening dat de kans op risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein is.

Download publicatie