Publicaties

Inventarisatie van sheddingdata en analyses: mogelijkheden voor standaardisering

Onderzoeksrapporten | 13.07.2006 | CGM 2006-04

Dit rapport is opgesteld door dr. E.A.M. Schenk-Braat, drs. M.K.B. van Mierlo en dr. L.C.M. Kaptein, werkzaam bij de afdelingen Urologie en Hematologie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren naar de problematiek rond de uitscheiding bij patiënten van toegediende virusdeeltjes bij klinische gentherapeutische behandelingen. In het rapport zijn de beschikbare gegevens hierover geïnventariseerd, de testen en methoden om uitscheiding vast te stellen in kaart gebracht, en worden aanbevelingen gedaan om tot een betere standaardisering van deze testen te komen. De COGEM onderschrijft de conclusie en aanbevelingen die in het rapport worden gedaan.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie