Publicaties

International workshop on a socio-economic assessment framework for GMOs

Overige publicaties | 11.12.2014 | CGM/141211-01

Om de impasse rondom de besluitvorming over genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen in Europa te doorbreken, heeft de Europese Commissie (EC) voorgesteld om lidstaten de bevoegdheid te geven om teelt in eigen land te beperken of te verbieden op basis van andere dan veiligheidsoverwegingen. Hiermee wil zij de veiligheidsdiscussie ontlasten en lidstaten de gelegenheid geven om teelt te beperken of verbieden. De EC werkt sinds 2010 aan een voorstel tot wijziging van de Richtlijn 2001/18/EG voor een nationale teeltbevoegdheid voor ggo’s. Op basis van het voorstel moeten de lidstaten bepalen hoe zij dit op nationaal niveau gaan implementeren.

Op verzoek van de minister bracht de COGEM in 2009 een signalering uit met bouwstenen voor een EU duurzaamheidsbeoordeling van gg-gewassen. In het kader van het Europese voorstel is de COGEM in juli 2014 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gevraagd om die signalering opnieuw onder de loep te nemen en waar nodig te actualiseren voor de Nederlandse situatie.

Op donderdag 20 november 2014 organiseerde de COGEM een internationale workshop om input te verzamelen voor deze signalering. Het doel van de eendaagse workshop was om kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen tussen wetenschappelijke experts en beleidsadviseurs om elementen te identificeren die relevant kunnen zijn voor een sociaal-economisch beoordelingskader voor gg-gewassen in Nederland. Bij de workshop waren 40 deelnemers uit 11 verschillende landen aanwezig. De workshop bestond uit een aantal presentaties en gelegenheid voor discussie gericht op drie hoofdonderwerpen. Ten eerste de perspectieven van andere lidstaten om op basis van het nieuwe voorstel ggo’s op hun grondgebied te hinderen of verbieden. Ten tweede de uitdagingen bij het identificeren, kwalificeren en kwantificeren, operationaliseren en monitoren van sociaal-economische overwegingen, en ten derde de ervaringen met sociaal-economische afwegingskaders in andere werkvelden.

Download publicatie