Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Macrostomum lignano platwormen

Adviezen | 26.11.2010 | 101126-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde (gg-) platworm Macrostomum lignano. De aanvrager is voornemens gg-M. lignano te vervaardigen door genen die betrokken zijn bij de regulatie van kleine RNA’s afkomstig uit M. lignano en Isodiametra pulchra in eencellige M. lignano embryo’s te injecteren. M. lignano is nog niet eerder als gastheer door de COGEM beoordeeld.
M. lignano is een hermafrodiete, vrij-levende platworm van ongeveer 1-1,5 mm lang en 150 µm breed. Natuurlijke M. lignano populaties komen voor op stranden rond de Adriatische zee die tijdens vloed onder water lopen. Omdat het wormpje eenvoudig kan worden gekweekt, gemakkelijk kan worden gekleurd en eenvoudig te ontleden is, wordt het gezien als een goed modelorganisme in de ontwikkelings- en (stam)celbiologie.

Het wormpje wordt al geruime tijd in verschillende laboratoria over de wereld bestudeerd zonder dat er negatieve effecten zijn gerapporteerd. De worm heeft verder geen commensale of parasitaire relatie met de mens en de COGEM is ook niet bekend met publicaties waaruit blijkt dat M. lignano pathogeen is voor dieren of planten. De COGEM is daarom van mening dat M. lignano beschouwd kan worden als apathogeen en dat handelingen met deze platworm kunnen plaatsvinden op ML-I niveau.
De COGEM is van mening dat er geen aanwijzingen zijn dat het genoom van M. lignano en I. pulchra voor schadelijke genproducten coderen. De COGEM is ook niet bekend met andere vrij-levende platwormen die schadelijke genproducten produceren.

Gebaseerd op de indeling van M. lignano in pathogeniteitsklasse 1 en de afwezigheid van schadelijke genproducten in M. lignano en I. pulchra, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu, bij de voorgenomen werkzaamheden, verwaarloosbaar klein.

Download publicatie