Publicaties

Inschaling drie genetisch gemodificeerde platwormen

Adviezen | 04.12.2014 | CGM/141204-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde (gg-)platwormen Macrostomum hystrix, Macrostomum pusillum en Isodiametra pulchra. De aanvrager wil de platwormen modificeren met gekarakteriseerde genen en niet-gekarakteriseerde DNA-fragmenten, eveneens afkomstig van M. hystrix, M. pusillum en I. pulchra. Daarbij wil de aanvrager de platwormen als modelorganismen voor de ontwikkelings- en (stam)celbiologie gaan toepassen.
M. hystrix, M. pusillum en I. pulchra zijn enkele millimeters grote, hermafrodiete, vrij-levende platwormen. Natuurlijke populaties komen voor langs de kusten van zeeën op het noordelijke halfrond.
M. hystrix en M. pusillum zijn verwant aan de apathogene platworm Macrostomum lignano. Van M. hystrix, M. pusillum en I. pulchra is nooit gerapporteerd dat zij pathogeen zijn voor de mens of als parasiet bij de mens voorkomen. De COGEM is ook niet bekend met publicaties waaruit blijkt dat zij parasitair of pathogeen zijn voor dieren of planten. Tevens is de COGEM niet bekend met vrij-levende platwormen die schadelijke genproducten produceren. Zij is daarom van mening dat M. hystrix, M. pusillum en I. pulchra beschouwd kunnen worden als apathogeen, en dat handelingen met deze gg-platwormen kunnen plaatsvinden op ML-I niveau.
Gebaseerd op de indeling van M. hystrix, M. pusillum en I. pulchra in pathogeniteitsklasse 1, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu, bij de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie