Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met een lentiviraal productiesysteem met heterologe oppervlakte-eiwitten

Adviezen | 03.06.2009 | 090602-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van de productie van, en werkzaamheden met, op HIV-1 gebaseerde pseudopartikels met heterologe virale oppervlakte-eiwitten. Voor de productie van lentivirale vectoren zijn in de loop der tijd verschillende productiesystemen ontwikkeld om de veiligheid te verhogen. Het in deze aanvraag gebruikte productiesysteem is vergelijkbaar met een eerste generatie lentiviraal productiesysteem, omdat alle HIV-gensequenties aanwezig zijn in het provirale genoom. Bij derde generatie productiesystemen zijn zowel recombinaties als mutaties nodig voor herstel van het provirale genoom, terwijl bij het onderhavige productiesysteem mutaties zouden kunnen leiden tot een replicerend en infectieus virusdeeltje.
De virale genen env, vpr en nef zijn in dit productiesysteem uitgeschakeld door middel van inserties. Het gen env codeert voor het HIV oppervlakte-eiwit dat nodig is voor herkenning van cellen en daarmee voor infectie. Het leesraam van het env gen is verstoord, maar zou hersteld kunnen worden door een mutatie in het gen. De kans dat deze mutatie zich voordoet tijdens productie en transductie is reëel aanwezig. De accessoire genen vpr en nef zijn non-functioneel. Zij zijn niet essentieel voor infectie, maar belangrijk voor replicatie. Afwezigheid van de Vpr en Nef eiwitten zal niet leiden tot een replicatie- en infectiedeficiënt virus.
Daarnaast kan niet uitgesloten worden dat er replicatie-competente virusdeeltjes aanwezig zijn in de geproduceerde virusbatch.
Omdat er een reële kans is dat het leesraam van het env gen hersteld wordt tijdens productie of transductie, adviseert de COGEM, in overeenstemming met het eerder opgestelde generieke advies over lentivirale productiesystemen, de voorgenomen experimenten uit te voeren op ML-III inperkingsniveau. Vanwege de kans op het ontstaan van replicatie-competent virus, adviseert de COGEM tevens aanvullende maatregelen om prikaccidenten te voorkomen, zoals het vermijden van het gebruik van scherpe voorwerpen tijdens de werkzaamheden.

Download publicatie