Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met een genetisch gemodificeerde varen, Ceratopteris richardii

Adviezen | 23.09.2021 | CGM/210923-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van ggo-werkzaamheden betreffende de varensoort Ceratopteris richardii. De aanvrager is voornemens de varen genetisch te modificeren en op te kweken.
C.richardii is een tropische varensoort die zowel op het land als onder water kan groeien. De plant komt voor in het zuidoosten van de Verenigde Staten, van Guatemala tot Honduras en van het Caribisch gebied tot Guyana. Voortplanting vindt plaats door middel van sporen. Deze sporen kunnen zich via de wind of het water verspreiden. Uit een enkele spore kan onder gunstige omstandigheden een hele nieuwe populatie van C. richardii ontstaan. Gezien de (sub)tropische verspreiding van C. richardii, is het onwaarschijnlijk dat de soort in Nederland overleeft, maar niet geheel uit te sluiten.
De aanvrager is voornemens de genetische modificatie van C. richardii uit te voeren op inperkingsniveau ML-I. Tevens is de aanvrager voornemens om werkzaamheden met genetisch gemodificeerde C. richardii uit te voeren op inperkingsniveaus PC-I en PKa-I. De COGEM is van oordeel, dat bij werkzaamheden met en omstandigheden bij C. richardii waarbij sporen gevormd worden, aanvullende maatregelen vereist zijn om verspreiding van sporen te voorkomen.
De COGEM acht het risico voor mens en milieu verwaarloosbaar klein wanneer de voorgenomen werkzaamheden op de genoemde inperkingsniveaus, en met inachtneming van de vermelde aanvullende voorschriften, worden uitgevoerd.

Download publicatie