Publicaties

Inschaling van handelingen met tweede generatie lentiviraal getransduceerde ratten van de tiende generatie

Adviezen | 18.07.2007 | 070718-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van huisvesting van en handelingen met genetisch gemodificeerde (gg-) ratten. De ratten zijn afkomstig uit Duitsland en gemodificeerd door de injectie in eicellen van zogenaamde tweede generatie SIN lentivirale vectoren met daarin een eGFP gen. De ratten die de aanvrager ontvangen heeft zijn de tiende generatie afstammelingen. De aanvrager wil de huisvesting van en de handelingen met de gg-ratten uitvoeren onder inperkingsniveau D-1.
Een risico bij het werken met lentivirale vectorsystemen is het ontstaan van een replicatiecompetent lentivirus (RCL), waardoor het zich zou kunnen verspreiden wanneer laboratoriummedewerkers geïnfecteerd raken met de vector.
De COGEM acht de kans zeer klein dat tijdens de productie van de vectorbatch een RCL is ontstaan. Er zijn daarnaast geen lentivirussen bekend die ratten kunnen infecteren en RCL’s kunnen zich niet repliceren in ratten. De COGEM acht de kans daarom verwaarloosbaar klein dat de tiende generatie ratten door recombinatie, complementatie of mobilisatie een RCL kunnen uitscheiden. De COGEM is derhalve van mening dat de handelingen met en huisvesting van de tiende generatie ratten kan plaatsvinden op D-I niveau.
 

Download publicatie