Publicaties

Inschaling van handelingen met gg-Jakobskruiskruid en gg-Duinkruiskruid

Adviezen | 19.03.2013 | CGM/130319-01

 De COGEM is gevraagd om te adviseren over de inperkingsmaatregelen die nodig zijn wanneer experimenten met gg-Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) in plantenkassen worden uitgevoerd.
In Nederland komen twee ondersoorten van Jakobskruiskruid voor. J. vulgaris subsp. vulgaris (Jakobskruiskruid) en J. vulgaris subsp. dunensis (Duinkruiskruid). Jakobskruiskruid en Duinkruiskruid zijn kruisbestuivers waarbij het stuifmeel door verschillende insecten verspreid wordt. Jakobskruiskruid en Duinkruiskruid kunnen onderling kruisen en kunnen tevens kruisen met diverse andere in Nederland voorkomende verwante soorten.
Na bevruchting vormen Jakobskruiskruid en Duinkruiskruid droge, éénzadige vruchtjes die voorzien zijn van een parachuutje van pappusharen, waardoor ze gemakkelijk door de wind mee genomen kunnen worden.
De COGEM is gezien het bovenstaande van mening dat handelingen met gg-Jakobskruiskruid of gg-Duinkruiskruid in kassen kunnen plaatsvinden mits maatregelen worden genomen om insectenbestuiving te voorkomen. Ook is het noodzakelijk dat aanvullende maatregelen worden genomen om verspreiding van de éénzadige vruchtjes te voorkomen.

Download publicatie