Publicaties

Inschaling en gebruik van lentivirale vectorsystemen

Adviezen | 03.09.2002 | 020823-05

Voorheen heeft de COGEM op grond van destijds aanwezige kennis besloten om alleen lentivirale vectoren van het meest veilige 3e generatie packaging systeem (combinatie van verschillende vectoren die een virus kunnen vormen) lager in te schalen dan bijvoorbeeld 1e of 2e generatie packaging systemen. Op basis van nieuwe inzichten en een aantal recente kennisgevingen, waarbij 2e generatie packaging systemen gebruikt worden, is de COGEM tot een herziening van eerdere inschalingsnormen gekomen. De COGEM is van mening om het gebruik van deze constructen lager in te schalen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: – de te gebruiken transfer vector is een self-inactivating (SIN) vector – gebruik gemaakt wordt van een 2e generatie packaging systeem waarbij de virusgenen vif, vpr, vpu, en nef afwezig zijn.

Download publicatie