Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Physalis grisea

Adviezen | 12.01.2024 | CGM/240112-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)Physalis grisea in kassen en kweekcellen, in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
P. grisea is slechts enkele keren in Nederland aangetroffen en heeft zich hier niet gevestigd. Er zijn verschillende andere Physalissoorten aangetroffen in Nederland. Deze soorten hebben zich niet gevestigd, maar een aantal is wel in Nederland te koop.
P. grisea is een éénjarige kruidachtige plant die ongeveer 40 cm hoog wordt. Na bevruchting groeit er in de blaasvormige vruchtkelk een gele bes met een groot aantal kleine zaden. P. grisea kan zichzelf bestuiven. Er wordt aangenomen dat P. grisea net als andere Physalissoorten ook wordt bestoven door insecten. Daarnaast vindt er mogelijk windbestuiving van P. grisea plaats.
Veel Physalissoorten kunnen onderling worden gekruist. Van P. grisea is alleen bekend dat deze kan kruisen met Physalis pruinosa. Er kan niet worden uitgesloten dat P. grisea kan kruisen met andere Physalissoorten die in Nederland zijn waargenomen.
Alles overwegend adviseert de COGEM om bij werkzaamheden met gg-P. grisea aanvullende maatregelen te nemen om insectenbestuiving en windbestuiving te voorkomen.

Download publicatie