Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Capsicum chinense

Adviezen | 04.12.2018 | CGM/181204-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Capsicum chinense (chilipeper) in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
C. chinense komt niet in het wild voor in Nederland. Ook kruisbare verwanten van C. chinense zijn afwezig in de Nederlandse natuur. Wel worden C. chinense en de kruisbare verwant C. annuum (Paprika, peper) op grote schaal commercieel geteeld in kassen. Ook worden zij in (moes)tuinen en als pot- en kuipplanten geteeld door hobbykwekers. Bekend is dat hobbykwekers zelf zaden winnen en onderling uitwisselen.
C. chinense is een zelfbestuiver en kruisbestuiver, waarbij het stuifmeel door insecten wordt verspreid. Om te voorkomen dat C. chinense, Paprika en peperplanten in (moes)tuinen e.d. worden bevrucht met gg-stuifmeel, adviseert de COGEM om bij werkzaamheden in kassen en plantencellen maatregelen te nemen on insectenbestuiving te voorkomen en dit aanvullende doelvoorschrift bij plaatsing van C. chinense op Bijlage 7 op te nemen.
Onder inachtneming van dit aanvullende voorschrift, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met gg- C. chinense verwaarloosbaar klein.

Download publicatie