Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Asparagus officinalis

Adviezen | 12.09.2016 | CGM/160912-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Asparagus officinalis (ook wel Asperge genoemd) in kassen in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
A. officinalis komt algemeen in Nederland in het wild voor. Daarnaast wordt de plant als groente in de volle grond geteeld. Bestuiving vindt plaats door middel van insecten (verschillende soorten bijen). De planten vormen bessen waarin maximaal zes zaden rijpen. Daarnaast kan de plant zich door middel van korte wortelstokken zijdelings door de grond verspreiden.
Gezien de eigenschappen van de plant, is de COGEM van mening dat werkzaamheden met gg-A. officinalis alleen plaats kunnen vinden als er maatregelen worden genomen om insectenbestuiving en verspreiding van wortelstokken door de grond te voorkomen. De COGEM adviseert daarom bij plaatsing op Bijlage 7 hiervoor aanvullende doel-voorschriften op te nemen. Onder in acht neming van deze aanvullende voorschriften, acht zij de risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met gg- A. officinalis verwaarloosbaar klein.

Download publicatie