Publicaties

Inperkingsmaategelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Geranium robertianum en Geranium pyrenaicum

Adviezen | 18.05.2015 | CGM/150518-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Geranium robertianum en Geranium pyrenaicum in verband met de plaatsing van deze plantensoorten op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
G. robertianum en G. pyrenaicum zijn kruisbestuivers waarbij het stuifmeel door verschillende insecten verspreid wordt. Daarnaast kan er zelfbestuiving optreden. Na de bevruchting vormen beide planten kleine dopvruchtjes die over een afstand tot 6,5 meter weggeschoten kunnen worden. Beide plantensoorten komen in Nederland voor. Daarnaast is van G. robertianum bekend dat het kan kruisen met de in Nederland voorkomende wilde verwant G. purpureum.
Gezien de eigenschappen van beide planten is de COGEM van mening dat werkzaamheden met gg-G. robertianum en gg-G. pyrenaicum alleen plaats kunnen vinden als maatregelen worden genomen om insectenbestuiving te voorkomen. Ook is het noodzakelijk dat aanvullende maatregelen worden genomen om verspreiding van de vruchtjes te voorkomen.

Download publicatie