Publicaties

Inactiveren van prionen

Adviezen | 26.05.2004 | 040526-01

De COGEM heeft eerder advies uitgebracht over handelingen met transgene muizen die voorzien zijn van ‘Prion Protein’ (PrP) genen van schaap, rund en varken. In het betreffende advies (CGM/040212-03) wijst de COGEM erop dat, gezien de aard van het infectieuze prion agens, goede maatregelen ter bescherming van de medewerker vereist zijn, zoals maatregelen voor het inactiveren van met prionen besmet materiaal. Besmet afval dient te worden geïnactiveerd door incubatie in 2 molair natronloog gevolgd door een minimale verhitting bij 121°C gedurende 30 minuten van het natronlooghoudende afval. Hierbij is de duur van de 2 molair natronloog-behandeling voorafgaand aan de verhitting niet van invloed. Bureau GGO heeft aan de COGEM de vraag gesteld of incubatie van besmet afval gedurende 60 minuten met 1 molair natronloog gecombineerd met een minimale verhitting van 121°C gedurende 30 minuten eveneens als afdoende kan worden beschouwd. In onderhavig advies geeft de COGEM aan dat meerdere methoden, waaronder de methode zoals aangegeven door Bureau GGO, als effectief kunnen worden be-schouwd, maar dat haar voorkeur uitgaat naar de methode zoals aangegeven in haar vorige advies (CGM/040212-03).

Download publicatie