Publicaties

Import of genetically modified oilseed rape T45

Adviezen | 12.06.2007 | 070612-06

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor de import van genetisch gemodificeerd koolzaad T45. De koolzaadlijn bevat het pat gen  waardoor de plant tolerant is voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
Koolzaad T45 is niet meer commercieel interessant. Deze koolzaadvariant wordt niet meer geteeld en alle voorraden zijn vernietigd. Het kan echter niet volledig worden uitgesloten dat deze koolzaadvariant in kleine hoeveelheden gevonden kan worden bij import van ander koolzaad en dat het zich na een morsincident mogelijk enige tijd kan handhaven. Daarom heeft de aanvrager deze aanvraag ingediend.
De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over genetisch gemodificeerd koolzaad dat een gen met soortgelijk werkingsmechanisme tot expressie bracht, coderend voor glufosinaat-ammonium tolerantie.
Er zijn wilde verwanten in Nederland waarmee koolzaad, in lage percentages, kan uitkruisen. Herbicidentolerante koolzaadplanten bezitten echter geen grotere verspreidingscapaciteit noch een hogere persistentie in het milieu dan niet-gemodificeerde planten. Het ingebrachte herbicidentolerantiegen geeft de plant alleen een selectief voordeel indien ze bespoten wordt met een glufosinaat-ammonium bevattend herbicide. Deze herbiciden worden alleen toegepast onder landbouwkundige omstandigheden en niet langs havenkades of wegbermen waar deze plant na een morsincident eventueel terecht kan komen.
De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij markttoelating voor import en verwerking van koolzaad T45 verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie