Publicaties

Hernieuwing van de vergunning voor import van de gg-koolzaadlijn T45

Adviezen | 07.08.2018 | CGM/180807-02

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import van de genetisch gemodificeerde (gg-) koolzaadlijn T45. T45 brengt het pat gen tot expressie en is daardoor tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
Sinds 2006 wordt er wereldwijd geen zaaizaad meer verkocht voor de teelt van T45, omdat de lijn commercieel niet interessant meer is. De producenten en verkopers van T45 hebben hun voorraden vernietigd. De vergunninghouder heeft een aanvraag voor hernieuwing van de vergunning ingediend, omdat de aanwezigheid van kleine hoeveelheden T45 in geïmporteerd koolzaad niet volledig uitgesloten kan worden.
De aanvraag bevat onder andere geactualiseerde bioinformatische analyses, een recente literatuurreview, gegevens over de aanwezigheid van T45 in geïmporteerd koolzaad en resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’. Hieruit komen geen nieuwe inzichten over mogelijke milieurisico’s van T45 koolzaad naar voren.
De COGEM is van oordeel dat bij import van gg-koolzaad verplicht gemonitord moet worden op locaties waar de kans het grootst is om wilde gg-koolzaadpopulaties aan te treffen, zoals langs spoorwegen. In het monitoringsplan dat deel uitmaakt van deze vergunningaanvraag is dit niet opgenomen. Gg-koolzaad T45 zal echter hoogstens in minimale hoeveelheden als onbedoelde vermenging van andere koolzaadpartijen geïmporteerd worden. De COGEM is daarom van mening dat het huidige monitoringsplan in het geval van T45 volstaat.
Concluderend acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van de import van kleine hoeveelheden T45 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedsel­veiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie