Publicaties

Import en verwerking van DAS-44406-6 soja

Adviezen | 20.04.2017 | CGM/170420-01

In 2013 heeft de COGEM geadviseerd over de genetisch gemodificeerde (gg-) sojalijn DAS-44406-6. Zij concludeerde dat de milieurisico’s van import en verwerking van deze gg-sojalijn voor Nederland verwaarloosbaar klein zijn. Het aangeleverde General Surveillance plan vond de COGEM voldoende. Zij merkte wel op dat enkele van de hyperlinks in het plan niet werkten.
De EFSA heeft recent haar opinies over import en verwerking van gg-soja DAS-44406-6 gepubliceerd. Het Ministerie van IenM heeft de COGEM gevraagd of haar eerdere opmerking voldoende is beantwoord door de EFSA.
De hyperlinks in het General Surveillance plan zijn nog niet aangepast, maar de COGEM vertrouwt erop dat in de nabije toekomst zal gebeuren. Zij vindt het aangeleverde General Surveillance plan voldoende voor import en verwerking van gg-soja DAS-44406-6.
De COGEM blijft van mening dat de milieurisico’s van import en verwerking van gg-soja DAS-44406-6 verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie