Publicaties

Import and processing of soybean line 305423×40-3-2

Adviezen | 16.04.2008 | 080416-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van sojalijn 305423 x 40-3-2 voor import en verwerking. De lijn is tot stand gekomen door middel van een conventionele kruising van de genetisch gemodificeerde ouderlijnen 305423 en 40-3-2. Deze kruisingslijn bevat een gm-fad2-1 genfragment en een gm-hra gen resulterend in respectievelijk een verhoogd vetzuurgehalte en tolerantie voor acetolactaatsynthase remmende herbiciden. Daarnaast is de sojalijn tolerant voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat door de aanwezigheid van het cp4 epsps gen. De COGEM heeft reeds positief geadviseerd over import en verwerking van de beide ouderlijnen. Bovendien heeft zij positief geadviseerd over teelt van ouderlijn 40-3-2.

Teelt en overwintering van sojabonen is in Nederland niet mogelijk omdat soja een korte dagplant is, sterk koudegevoelig is en hoge temperaturen nodig heeft voor kieming en ontwikkeling. Verder beschikt soja niet over eigenschappen voor verwildering en zijn er geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde genen het verwilderingspotentieel vergroten. Daarnaast zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig zodat uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht daarom de kans dat incidenteel morsen leidt tot verspreiding van 305423 x 40-3-2 binnen Nederland, verwaarloosbaar klein.
Concluderend acht de COGEM de risico’s voor het milieu verwaarloosbaar klein en daarom heeft zij geen bezwaar tegen import en verwerking van de onderhavige sojalijn.
 

Download publicatie