Publicaties

Import and processing of herbicide tolerant soybean 356043

Adviezen | 29.11.2007 | 071129-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van genetisch gemodificeerde soja voor import en verwerking. De betreffende sojalijn is voorzien van het gat4601 en het gm-hra gen waardoor de planten tolerant zijn voor bepaalde herbiciden.
Teelt van soja en overwintering van sojabonen is in Nederland niet mogelijk. Soja beschikt niet over eigenschappen voor verwildering en er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde genen het verwilderingspotentieel vergroten. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig zodat uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht de kans op ecologische risico’s van deze genetisch gemodificeerde soja daarmee verwaarloosbaar klein.
De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering van de sojalijn onvolledig is. Daarnaast heeft zij reserves bij de kwaliteit van de uitgevoerde toxiciteitsstudies. Hierdoor kan zij op basis van de gegevens in het dossier niet uitsluiten dat eventuele nadelige effecten optreden bij incidentele consumptie. De COGEM kan daarmee vooralsnog niet positief adviseren over dit dossier.
De COGEM realiseert zich dat ook andere instanties de voedsel- en veevoederveiligheid van deze sojalijn beoordelen. Het COGEM advies is afgegeven met de wetenschap dat een definitieve beslissing over dit dossier genomen zal worden op basis van een afweging van alle aspecten. Daarnaast is de COGEM van mening dat gezien de discussie omtrent de impact van de moleculaire karakterisering op de milieu-risicoanalyse dit onderwerp bediscussieert dient te worden binnen een Europese context. Dit ten einde te komen tot een gemeenschappelijke visie aangaande de minimale vereisten voor een moleculaire karakterisering.
 

Download publicatie