Publicaties

Import and processing of genetically modified maize line 98140

Adviezen | 16.01.2009 | 090116-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke risico’s voor mens en milieu van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg) maïslijn 98140. In de maïslijn zijn de genen gat4621 en zm-hra ingebouwd waardoor de plant tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden en voor ALS-remmende herbiciden.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is. Daarom acht de COGEM de kans dat incidenteel morsen leidt tot verspreiding van maïslijn 98140 verwaarloosbaar klein.

De COGEM wijst erop dat de moleculaire karakterisering niet voldoet aan de criteria van de COGEM omdat de analyse van mogelijke open leesramen op de overgang van maïs genomisch DNA naar het T-DNA alleen is uitgevoerd voor aminozuur- sequenties die met een methionine residue beginnen.
Alhoewel de COGEM de kans zeer klein acht dat import en verwerking van deze maïslijn tot milieurisico’s zal leiden, kan zij gezien de onvolledige moleculaire karakterisering vooralsnog niet positief adviseren over import en verwerking van maïslijn 98140.

Download publicatie