Publicaties

Hernieuwing vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maïslijn MIR162

Adviezen | 27.09.2021 | CGM/210927-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maïslijn MIR162. De eerdere vergunning is in 2012 voor een periode van 10 jaar afgegeven. In deze gg-maïslijn komen de genen vip3Aa20 en pmi tot expressie. Deze gg-maïs is resistent tegen de vraat van bepaalde vlindersoorten. De COGEM heeft in 2010 positief geadviseerd over de import en verwerking van gg-maïs MIR162.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Bovendien komt de wilde verwant van maïs (teosinte) niet in Nederland voor, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De hernieuwingsaanvraag bevat onder meer geactualiseerde bioïnformatische analyses, een recente literatuurstudie en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ die sinds 2013 is uitgevoerd. Hieruit komen geen nieuwe zaken naar voren die de eerdere conclusie, dat gg-maïs MIR162 een verwaarloosbaar klein milieurisico vormt, veranderen.
De COGEM is van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu van de import van gg-maïslijn MIR162 verwaarloosbaar klein zijn. Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

 

Download publicatie