Publicaties

Handelingen met lentivirale getransduceerde cellen in een ruimte zonder inperking

Adviezen | 03.11.2004 | CGM/041103-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met zoogdiercellen waarin een genetisch gemodificeerd (gg) virus (lentivirale vector) is gebracht. Het betreffen hier experimenten waarbij een microscoop wordt gebruikt. De aanvrager is reeds in het bezit van een vergunning voor werkzaamheden met deze cellen in een ruimte die fysisch is ingeperkt (ML-II niveau). Vanwege praktische redenen is het echter niet mogelijk werkzaamheden met de microscoop op dit niveau uit te voeren. De aanvrager heeft om die reden verzocht de werkzaamheden plaats te laten vinden in een ruimte waaraan geen fysische inperking is toegekend. Het virus zal, voordat het experiment begint, worden getest op de mogelijkheid om zich te kunnen repliceren (replicatie competente retrovirussen (RCR)). Als is aangetoond dat de virussen zich niet kunnen repliceren worden de cellen geïnfecteerd met het gg-virus. De cellen worden vervolgens één week gekweekt onder relatief hoge fysische inperking (ML-II niveau) waarbij de hoeveelheid overgebleven virus elke 10 uur zal halveren. Na de kweekperiode worden de cellen één maal gewassen met humaan serum waarbij de COGEM één extra wasstap met medium adviseert om de hoeveelheid gg-virus verder te reduceren tot niet aantoonbare hoeveelheden. Hierbij heeft het gg-virus het vermogen verloren om na het binnendringen van een cel een volgende cel te kunnen infecteren. Dit alles maakt het dat de COGEM, in dit specifieke geval, de risico’s voor mens en milieu, bij het uitvoeren van de experimenten buiten inperking, verwaarloosbaar klein acht.

Download publicatie