Publicaties

Grootschalige productie van monoklonale antilichamen in een Singe-Use Bioreactor

Adviezen | 03.05.2010 | 100503-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de grootschalige productie van humane monoklonale antilichamen in een bioreactor voor eenmalig gebruik (de zogenaamde Single-Use Bioreactor, hierna SUB). Deze SUB bestaat uit een zak van hoogwaardig plastic die wordt opgehangen in een roestvrijstalen omhulsel. De werkzaamheden vinden onder MI-III inperkingsniveau plaats.
Hoewel er al veel ervaring is met de risicoanalyse voor stalen reactoren geldt dit niet voor SUB’s. Risico’s kunnen ontstaan wanneer een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) door een lekkage vrijkomt uit de bioreactor.
Voor de ingebuikname van de SUB voert de aanvrager een integriteitstest uit waarbij een met medium gevulde reactor overnacht wordt geplaatst om te controleren of er lekkages zijn ontstaan. Hoewel de COGEM van mening is dat deze methode een redelijk inzicht geeft in de mate van lekdichtheid, stelt zij als aanvullende voorwaarde dat het systeem onder de maximale druk wordt getest met zoveel mogelijk aangesloten leidingen en sensoren.

Het grootste risico op lekkage ontstaat door overdruk op het systeem tijdens het volpompen van de zak. Een geïntegreerde druksensor moet ervoor zorgen dat de pomp boven een bepaalde druk uitschakelt om lekkage te voorkomen. Hoewel de COGEM van mening is dat de kans op verlies van ggo materiaal klein is, garandeert het gebruik van een druksensor niet dat er geen verlies optreedt.
Het door Crucell gebruikte ggo is apathogeen en niet in staat om buiten de reactor te overleven of te vermenigvuldigen. Concluderend acht de COGEM de risico’s bij de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie