Publicaties

Governance van biotechnologie. De veranderende rol van wetenschappelijke adviescolleges

Onderzoeksrapporten | 05.01.2007 | CGM 2006-01

In het rapport wordt een analyse gegeven van de problematiek rond de inzet van wetenschap ter ondersteuning van beleid bij maatschappelijk omstreden innovaties. Deze analyse mondt uit in een aantal opties hoe een wetenschappelijk adviesorgaan als de COGEM binnen het spanningsveld van wetenschap, maatschappij en beleid haar wettelijke taken het meest effectief kan uitvoeren. De mogelijkheden die de COGEM heeft om in deze context effectief te opereren worden bekeken. Als uitgangspunt hiervoor is ‘good governance’ gekozen. Het begrip good governance is breed. Kenmerken van good governance bij de overheid zijn onder meer verantwoordingsplicht tegenover de burgers, openbaarheid en controleerbaarheid van bestuur. Good governance richt zich sterk op de gelijkwaardigheid van de verschillende partners, waaronder ook de overheid, en de eigen verantwoordelijkheid van de verschillende partijen. Het begrip good governance wordt gehanteerd als tegenstelling tot ‘government’, waarbij een meer hiërarchische en centralistische aanpak gevolgd wordt. ‘Government’ staat voor de meer klassieke taakuitvoering van de overheid.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie