Publicaties

Gene therapy clinical trials: what about the environment? A comparison between the Netherlands and North America

Onderzoeksrapporten | 30.10.2012 | CGM 2012-07

Gentherapie biedt perspectieven voor de behandeling van ziekten die moeilijk te genezen zijn, zoals kanker en verschillende erfelijke aandoeningen. Experimentele gentherapiestudies worden al meer dan twintig jaar uitgevoerd. Het merendeel van deze studies vindt plaats in Noord-Amerika. Hoewel het redelijk inzichtelijk is welke experimenten hier plaatsvinden, is het niet altijd even duidelijk hoe de milieurisicoanalyse wordt uitgevoerd.

In het onderhavige rapport zijn de klinische gentherapiestudies en de daarbij uitgevoerde milieurisicoanalyse in Noord-Amerika in kaart gebracht. Tevens zijn de aanvraagprocedures onder de loep genomen. De gegevens zijn vervolgens vergeleken met de Nederlandse situatie, teneinde lering te trekken uit de verschillende benaderingen.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie