Publicaties

Deletiemutanten van het aviair polyomavirus (APV) als vaccin tegen ziektes veroorzaakt door dit virus

Adviezen | 13.04.2001 | 010413-03

De aanvrager wil deletiemutanten van het aviair polyomavirus (APV) als vaccin in kippen testen op veiligheid en effectiviteit tegen ziektes veroorzaakt door APV besmetting. De werkzaamheden bestaan uit vaccinatie via verschillende toedienings-routes (intramusculair, oraal, oculair) van (SPF) kippen, challenge met wild-type virus en klinische observatie na vaccinatie en challenge. De experimentele handelingen bestaan onder meer uit pathologisch-histologisch onderzoek, virus-reïsolatie en het bepalen van de serologische respons tegen APV.

Download publicatie