Publicaties

De waarde van gentherapie. Een verkenning van de toestroom, kosten en toegankelijkheid van gentherapieproducten

Signaleringen | 25.06.2024 | CGM/240624-01

In deze signalering verkent de COGEM hoeveel nieuwe gentherapieën in de pijplijn zitten, wat de kosten zijn, en de dilemma’s en keuzes die met de komst van deze therapieën gepaard gaan. Ook wordt ingegaan op de instrumenten die de overheid heeft om gentherapieën betaalbaar en beschikbaar te houden.
De COGEM signaleert dat de groei in het aantal gentherapieën een groot beslag zal leggen op het budget voor dure geneesmiddelen en dat de huidige benadering van prijsonderhandelingen slechts beperkt effectief is. Hoewel er ruimte lijkt te zitten in de vraagprijzen van sommige gentherapieën, is dit niet het geval voor veel andere gentherapieën. Bovendien gaat de aandacht uit naar de zeer dure gentherapieën voor zeer kleine aantallen patiënten. Dit terwijl de minder dure en in het oog springende gentherapieën die beoogd zijn voor grotere aantallen patiënten, een veel groter beslag op het budget leggen.
De COGEM signaleert dat het risico bestaat dat er straks levensreddende therapieën ontwikkeld (kunnen) worden die vanwege te hoge kosten onbereikbaar worden voor patiënten. De diversiteit van gentherapieën maakt een meer gedifferentieerde aanpak van de overheid noodzakelijk om deze therapieën beschikbaar te houden voor patiënten in Nederland. De overheid staat daarbij voor pijnlijke keuzes en dilemma’s om betaalbare zorg te behouden.

Downloaden van de aanbiedingsbrief: Aanbiedingsbrief signalering ‘De Waarde van Gentherapie’

Download publicatie