Publicaties

De Farm Scale Evaluations geëvalueerd

Signaleringen | 08.04.2005 | 050408-04

Wetenschap wordt door de overheid vaak ingezet om draagvlak te creëren voor haar beleid. De inzet van ‘normale’ wetenschap is echter niet altijd effectief. Een voorbeeld hiervan is de introductie van genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen. In Engeland is de regering er niet in geslaagd om met behulp van wetenschappelijk onderzoek, waaronder de Farm Scale Evaluations (FSE), draagvlak te creëren voor haar beleid over gg-landbouw. Dergelijke onderwerpen zijn te complex en te zeer inzet van maatschappelijk debat en vragen om een andere benadering. In aanvulling op de methoden van de ‘normale’ wetenschap kunnen die van de zogenaamde ‘post-normale’ wetenschap worden ingezet. In deze signalering worden de mogelijkheden van toepassing van ‘post-normale’ wetenschap in de beleidscyclus geanalyseerd. Voor zowel de beleidsvoorbereidende als de besluitvormende fase in de beleidscyclus worden een aantal aanbevelingen gedaan over het vergroten van het draagvlak voor besluiten over innovaties, zoals: (1) zoveel mogelijk belanghebbenden en experts erbij betrekken (extended peer review), (2) zich niet beperken tot specifieke vragen, maar ook achterliggende bredere thema’s (wider issues) bespreken en (3) formuleren van gedeelde ambities. De uiteindelijke afweging is een leerproces waarbij inbreng van diverse kanten nodig is, evenals de ambitie om gezamenlijk verder te komen, teneinde tot een robuust oordeel te komen. Uiteindelijk zal de overheid op transparante wijze een besluit moeten nemen en zorgdragen voor de handhaving daarvan. Er zijn geen standaardoplossingen voor de inzet van wetenschap bij beleidsontwikkeling en -handhaving. De overheid moet zich er van bewust zijn dat bepaalde onderwerpen, waaronder technologische innovaties, ten gevolge van medialisering en politisering zozeer inzet van debat kunnen worden dat de thans gangbare beleidsinstrumenten niet meer passend zijn. De COGEM zal bij haar signaleringen voortaan de regering vooraf informeren of zij de methode van de ‘normale’ of ‘postnormale’ wetenschap zal volgen.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en een visuele samenvatting van de signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie