Publicaties

Cultivation of glyfosate tolerant soybean 40-3-2

Adviezen | 28.11.2006 | 061128-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van teelt van genetisch gemodificeerde soja. De betreffende sojalijn is voorzien van het cp4 epsps gen waardoor de planten tolerant zijn geworden voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat.
Soja is een korte dagplant, is sterk koudegevoelig en heeft hoge temperaturen nodig voor kieming en ontwikkeling van de plant. De sojaplant kan daarom niet in Nederland geteeld worden, overleven of zich vestigen.
In Europa komen geen wilde verwanten van soja voor zodat uitkruising met wilde verwanten niet kan plaatsvinden. Soja bezit niet de eigenschappen om te kunnen verwilderen. Hiernaast zijn er geen redenen om aan te nemen dat de modificatie het verwilderingspotentieel vergroot.
De moleculaire analyse laat zien dat er geen redenen zijn te veronderstellen dat toxische of allergene eiwitten zullen worden gevormd als gevolg van de modificatie.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat de teelt van de genetisch gemodificeerde sojalijn 40-3-2 zal leiden tot risico’s voor mens of milieu.
De COGEM plaatst hiernaast enkele additionele opmerkingen betreffende het ‘general surveillance plan’ en de testen op niet doelwitorganismen. De COGEM is van mening dat deze op enkele punten voor verbetering vatbaar zijn.

Download publicatie