Publicaties

Comments on the European Food Safety Authority revised ‘Guidance on the risk assessment of genetically modified microorganisms and their food and feed products’

Adviezen | 24.01.2011 | CGM/110124-01

De EFSA beoogt met het richtsnoer de wetenschappelijke risicoanalyse van genetisch gemodificeerde micro-organismen en hiervan afgeleide voedselproducten te beschrijven ten einde vergunningaanvragers een leidraad te bieden. Daartoe zijn door de EFSA genetisch gemodificeerde micro-organismen en de daarvan afgeleide voedselproducten in 4 categorieën verdeeld, variërend van chemisch gedefinieerde gezuiverde producten met behulp van genetisch gemodificeerde micro-organismen geproduceerd tot producten bestaande uit levende genetisch gemodificeerde micro-organismen.
De COGEM merkt op dat waar de beoordeling van de veiligheid van voedselproducten door een andere instantie in Nederland wordt uitgevoerd, zij zich van dit onderdeel onthoudt. Zij heeft zich daarom beperkt tot het becommentariëren van de in het conceptrichtsnoer beschreven milieurisicoanalyse van genetisch gemodificeerde micro-organismen en de hiervan afgeleide voedselproducten.
De COGEM onderschrijft in grote lijnen de in het richtsnoer beschreven milieurisicoanalyse, een aantal punten verdient echter meer verduidelijking. Daarnaast is de COGEM van mening dat het milieumonitoringsplan te algemeen is en meer uitwerking behoeft.
 

Download publicatie