Publicaties

Combinatie vaccins voor HIV-1

Adviezen | 07.06.2003 | 030604-02

Het betreft hier een verzoek tot wijziging op een eerder afgegeven beschikking waarover de COGEM eerder advies heeft gegeven (CGM/011220-04; CGM/021216-03). Het doel van de aanvraag is om nieuwe HIV-1 vaccins te ontwikkelen. Hiertoe worden rhesusapen gevaccineerd met op het Semliki forest virus (SFV) gebaseerde replicatie-incompetente vectoren waarin recombinante HIV-1 genen gekloneerd zijn. Vaccinatie met deze vectoren zal mogelijk leiden tot een specifieke immuunrespons tegen HIV-1. De COGEM is advies gevraagd aangezien verzocht is om de rhesusapen terug te plaatsen van D-II naar een lager inperkingsniveau twaalf weken na de laatste vaccinatie.De COGEM is van mening dat de veiligheid van het gebruikte vectorsysteem voldoende aangetoond is en dat de kans op vorming van replicatiecompetente virusdeeltjes nagenoeg nihil is. De COGEM acht terugplaatsing van de dieren naar minimaal D-I niveau twaalf weken na de laatste toediening van de SFV virusdeeltjes acceptabel, mits een diagnostische PCR test op bloedmonsters negatief uitvalt.

Download publicatie