Publicaties

Classificatie van genetisch gemodificeerde Clostridium phytofermentans

Adviezen | 12.11.2008 | 081112-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de bacterie Clostridium phytofermentans. Gevraagd wordt of deze soort beschouwd kan worden als een zogenaamd klasse 1 organisme en daarmee op Bijlage 1 geplaatst kan worden. Bijlage 1 is een lijst van micro-organismen welke niet ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant. Met organismen van deze lijst mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau, ML-I, gewerkt worden.
Er zijn geen aanwijzingen dat C. phytofermentans pathogene eigenschappen bezit. Ook nauwverwante soorten zijn naar alle waarschijnlijkheid niet pathogeen. In de Verenigde Staten en in Duitsland mogen werkzaamheden met dit organisme op het laagste inperkingsniveau plaatsvinden. Inmiddels is in de Verenigde Staten tien jaar op dit niveau gewerkt met C. phytofermentans zonder dat gezondheids- of milieuproblemen zijn opgetreden.
Op basis van het bovenstaande, is de COGEM van mening dat C. phytofermentans beschouwd kan worden als apathogeen. De COGEM adviseert daarom om dit organisme te erkennen als klasse 1 en op te nemen op Bijlage 1.

Download publicatie