Publicaties

Classificatie van fragmenten van Clostridium difficile toxines A en B

Adviezen | 04.04.2012 | CGM/120404-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van fragmenten van de toxines A en B (TcdA en TcdB) uit de bacterie Clostridium difficile. TcdA en TcdB zijn de belangrijkste virulentiefactoren van de bacterie. Infectie met C. difficile kan onder meer diarree veroorzaken bij antibioticagebruikers. C. difficile is een pathogeniteitsklasse 2 organisme.
De COGEM heeft in 2005 criteria geformuleerd voor de classificatie van toxines. Op grond van de LD50 van TcdA en TcdB vallen beide hele toxines in toxineklasse TK-1. Dit betekent dat de toxines licht tot matig toxisch zijn.
De aanvrager wil werken met het N-terminale gedeelte van de toxines, waarin de enzymatische activiteit ligt. Deze toxinefragmenten van de eerste 516 aminozuren bevatten geen translocatie- en bindingsdomeinen meer. Deze domeinen zijn nodig voor opname door de gastheercel, waarna signaaltransductie-eiwitten in de cel worden geïnactiveerd. Daarnaast zijn er 27 aminozuren verwijderd, waardoor de enzymatische activiteit van de toxinefragmenten is verminderd.
De COGEM is van mening dat de toxinefragmenten 1-516 van TcdA en TcdB onschadelijke genproducten zijn. Hieruit volgt dat klonerings- en expressiewerkzaamheden met deze fragmenten ingeschaald kunnen worden op ML-I of ML-II inperkingsniveau, afhankelijk van de pathogeniteitsklasse van de donor- en acceptorstammen. Onder deze inperkingsniveau’s acht de COGEM de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie