Publicaties

Classificatie van de schimmel Sodiomyces alkalinus

Adviezen | 08.04.2014 | CGM/140407-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de schimmel Sodiomyces alkalinus. Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met deze schimmelsoort en over de eventuele plaatsing van S. alkalinus op Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo). Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die in principe niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau gewerkt worden.
S. alkalinus is geïsoleerd uit sterk alkalische bodems in Centraal Azië en Afrika. De schimmel groeit optimaal onder fysiologisch extreme omstandigheden (pH 10). Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat S. alkalinus pathogeen is voor mens, dier of plant.
Gezien het niet pathogene karakter van S. alkalinus adviseert de COGEM deze schimmel in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en acht zij opname in Bijlage 1 van de Regeling ggo gerechtvaardigd. Gebaseerd op deze indeling acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein, indien de voorgenomen werkzaamheden met gg-S. alkalinus plaatsvinden op ML-I inperkingsniveau, onder naleving van een aanvullend voorschrift om verspreiding van sporen te voorkomen.

Download publicatie