Publicaties

Classificatie van de darmbacteriën Akkermansia muciniphila en Faecalibacterium prausnitzii

Adviezen | 26.08.2013 | CGM/130826-01

De COGEM is gevraagd om de bacteriën Akkermansia muciniphila en Faecalibacterium prausnitzii te classificeren.
A. muciniphila en F. prausnitzii zijn bacteriën die in het maagdarmkanaal van de mens voorkomen en bij gezonde mensen een groot deel van de normale darmflora uitmaken. Er zijn geen aanwijzingen dat A. muciniphila of F. prausnitzii ziekteverwekkend zijn. De genoomsequenties van beide bacteriesoorten zijn bekend. Er zijn geen aanwijzingen dat A. muciniphila of F. prausnitzii bekende toxinen of andere schadelijke genproducten kunnen produceren.
De COGEM adviseert om A. muciniphila en F. prausnitzii in te schalen als klasse 1 pathogeen en op Bijlage 1 te plaatsen. Conform de pathogeniteitsklasse van deze bacteriën kunnen werkzaamheden op ML-I inperkingsniveau plaatsvinden.
 

Download publicatie