Publicaties

Bovine Spongieuze Encephalopathie/Scrapie; clonering en expressie van PrP genen afkomstig van varken, rund en schaap in muis.

Adviezen | 12.02.2004 | 040212-03

De COGEM is om advies gevraagd over een wijzigingsverzoek op een bestaande vergunning. De wijziging betreft de toevoeging van handelingen met transgene muizen die voorzien zijn van zogenaamde ‘prion protein’ (PrP) genen van schaap, rund en varken. PrP-eiwitten worden geassocieerd met de verschillende vormen van spongieuze encephalopathieën (SE) zoals scrapie bij schapen en BSE bij koeien. De aanvrager is voornemens het ziektebeeld te bestuderen door transgene muizen waarin het PrP gen van rund of schaap is ingebouwd, te infecteren met preparaten van het ziekteverwekkende agens. Door de toepassing van transgene muizen kan het gebruik van grote proefdieren verminderd worden. De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij het gebruik van de onderhavige transgene muizen in infectie-experimenten gelijk zijn aan experimenten met niet-transgene dieren. Wel wijst de COGEM erop dat bij handelingen met muizen een verhoogd risico bestaat op verwonding van betrokken medewerkers door bijten of krabben. De COGEM is gezien de aard van het infectieuze agens, en buitenlandse en Europese richtlijnen voor het werken hiermee, van mening dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn indien de voorgenomen experimenten uitgevoerd worden in een DM-II dierverblijf, met in achtneming van een aantal aanvullende voorschriften.

Download publicatie