Publicaties

Bird feed and flower seed mixtures: potential for disseminating genetically modified seeds

Onderzoeksrapporten | 23.06.2022 | CGM 2022-02

Het onderzoek is uitgevoerd door Perseus B.V. en richtte zich op de vraag of zaden van genetisch gemodificeerde planten aanwezig zouden kunnen zijn in vogelvoer of bloemenzaadmengsels. De onderzoekers hebben het rapport als volgt samengevat:

  • Vogelvoer en zaden voor bloemenweiden en wildakkers kunnen leiden tot introductie in het milieu van gg-planten. Dit heeft implicaties voor de milieurisicoanalyse, toelating en management van de gg-varianten.
  • De samenstelling van in totaal meer dan 900 mengsels is nagekeken. Het aantal verschillende soorten in elk mengsel varieerde van 3 tot 60. Voor 50 van die soorten aanwezig in de mengsels werd een gg-variant geïdentificeerd die in zijn ontwikkeling op zijn minst het stadium van veldproef had bereikt.
  • Er wordt een gedachtegang voorgesteld om die soorten in een zaadmengsel te identificeren waarvoor de kans het grootst is dat gg-varianten, indien aanwezig in de zaadmengsels, zich kunnen vestigen in Nederland. Niettegenstaande verder onderzoek nodig is om de implicaties te evalueren, geeft het een indicatie dat deze introductiescenario’s realistisch zijn.
  • Moleculair testen van een set van vogelvoerzaden en bloemenzaad-mengsels bracht een positief signaal aan het licht in ten minste enkele loten voor volière- en gezelschapsvogels. Hoewel andere factoren (bijv. aanwezigheid van kruisreagerende microbiële stammen) niet kunnen worden uitgesloten, kan dit resultaat wijzen op de aanwezigheid van gg-varianten in de mix. Verdere bevestiging is vereist, evenals een meer gedetailleerde moleculaire analyse om de aanwezige specifieke gg-variant(en) te identificeren (N.B. de COGEM heeft vervolgonderzoek laten uitvoeren door het WFSR, zij bevestigen deze bevindingen. Zie hiervoor de bijbehorende COGEM aanbiedingsbrief).
  • Suggesties voor vervolgacties werden voorgesteld.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. De COGEM aanbiedingsbrief die naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is opgesteld is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar de COGEM aanbiedingsbrief.

Download publicatie