Publicaties

Aanbiedingsbrief bij onderzoeksproject ‘Bird feed and flower seed mixtures: potential for disseminating genetically modified seeds’

Signalerende brieven | 23.06.2022 | CGM/220623-01

Het onderzoek is uitgevoerd door Perseus B.V. en richtte zich op de vraag of zaden van genetisch gemodificeerde planten aanwezig zouden kunnen zijn in vogelvoer of bloemenzaadmengsels. Het onderzoeksrapport biedt een overzicht van plantensoorten in zaadmengsels, en de gg-varianten die bekend zijn van deze soorten. De onderzoekers hebben aangetoond dat, ondanks maatregelen die sommige vogelvoerproducenten treffen om gg-zaden in de mengsels uit te sluiten, een aantal van de geanalyseerde vogelvoerzaadmengsels zaden bevat van (toegelaten) gg-koolzaadlijnen. In de onderzochte bloemenzaadmengsels zijn geen gg-zaden aangetroffen. De COGEM wijst erop dat vogelvoer een mogelijke verspreidingsroute vormt voor gg-zaden. De COGEM doet aanbevelingen om de monitoring van gg-koolzaad, en toekomstige andere gg-gewassen die zich in het Nederlandse milieu kunnen handhaven, te verbeteren.

De COGEM aanbiedingsbrief kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Download publicatie