Publicaties

Advies sequentiële infecties luchtweg-organoïden met virussen

Adviezen | 03.02.2023 | CGM/230203-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met verschillende wildtype of genetisch gemodificeerde (gg-) virussen die de luchtwegen kunnen infecteren (mazelenvirus, parainfluenza virus, respiratoir syncytieel virus, metapneumovirus en Influenza A virus H3N2). Het te gebruiken influenzavirus is niet genetisch gemodificeerd. De aanvrager wenst deze virussen te gebruiken om luchtweg ‘organoïden’ twee keer achter elkaar (sequentieel) te infecteren. Na de eerste infectieronde wil de aanvrager met een test aantonen dat er geen virus meer in de organoïden aanwezig is, voordat de tweede infectieronde wordt ingezet.

De COGEM is van oordeel dat de kans dat er nieuwe virussen ontstaan door uitwisseling van sequenties, en dat die nieuwe virussen ernstigere ziekte kunnen veroorzaken, verwaarloosbaar klein is. De COGEM is van oordeel dat bij uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden op inperkingsniveau ML-II, onder navolging van de gestelde voorwaarden en voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie