Publicaties

Advies m.b.t de ‘guidance on risk assessment of living modified organisms’ van de ‘Convention on Biodiversity’

Adviezen | 11.03.2011 | CGM/110311-03

In het kader van het ‘Cartagena Protocol’ heeft een zogenaamde technische werkgroep een conceptrichtsnoer opgesteld dat bestaat uit twee delen: de zogenaamde ‘roadmap’ en drie specifiekere richtsnoeren over gestapelde genen, abiotische stresstolerantie en genetisch gemodificeerde muggen. In het richtsnoer is het risicobeoordelingsproces van zogenaamde ‘living modified organisms’ beschreven en zijn de stappen die hierbij worden doorlopen uitgewerkt. Het richtsnoer is geschreven als naslagwerk voor risicobeoordelaars en daarnaast bedoeld om te gebruiken bij scholing in risicobeoordeling en risicomanagement (capacity building).
Het richtsnoer beschrijft in algemene termen hoe het proces van risicobeoordeling van zogenaamde ‘living modified organisms’ verloopt en volgt hierbij de algemeen geaccepteerde methodologie. De ‘roadmap’ zou geschikt moeten zijn voor de risicobeoordeling van alle ‘living modified organisms’. De COGEM is van mening dat dit niet het geval is. De gekozen bewoordingen zijn vaak specifiek voor gewassen en bepaalde aspecten die bij de risicobeoordeling van andere organismen van belang zijn, komen in de ‘roadmap’ onvoldoende aan bod. De COGEM stelt voor om specifiekere richtsnoeren te ontwikkelen voor groepen van organismen (vissen, insecten, virussen en bacteriën).
De COGEM is verder van mening dat het proces van de risicobeoordeling inzichtelijker zou worden wanneer het richtsnoer aangevuld zou worden met verhelderende voorbeelden. De toepasbaarheid van het richtsnoer zou verder vergroot worden wanneer in het richtsnoer ook verhelderd zou worden wanneer informatie noodzakelijk is bij de risicobeoordeling van een bepaalde ‘living modified organism’ en wanneer informatie voor de risicobeoordeling van dit organisme niet aanwezig hoeft te zijn.

Download publicatie