Publicaties

Advies herziening classificatie Hepatitis C virus

Adviezen | 25.06.2009 | 090625-03

De COGEM heeft de classificatie van Hepatitis C virus (HCV) heroverwogen. HCV is sinds 1993 in de Regeling ggo ingedeeld als een klasse 2 pathogeen. Volgens de ARBO-regelgeving is HCV een klasse 3 pathogeen. In de familie Flaviviridae, waartoe HCV behoort, zijn meer virussen pathogeen voor mensen, waaronder Yellow fever virus. Deze virussen zijn in de Regeling ggo in pathogeniteitsklasse 3 ingedeeld.
HCV wordt overgedragen via bloed-bloed contact. Op dit moment heeft 3% van de wereldbevolking een infectie met HCV. In Nederland wordt de prevalentie geschat op 0,3-0,4%. In 80% van de gevallen leidt infectie met HCV tot chronische hepatitis C, wat leverfalen en leverkanker tot gevolg kan hebben. De behandeling van chronische hepatitis C is weinig effectief. Er is geen vaccin beschikbaar tegen hepatitis C.
Vanwege de ernst van de ziekte en de afwezigheid van een effectieve behandeling of vaccin tegen hepatitis C, adviseert de COGEM HCV als een klasse 3 pathogeen in te schalen. Op grond van deze classificatie moeten werkzaamheden met HCV op ML-III inperkingsniveau uitgevoerd worden. Omdat HCV echter niet aerogeen verspreidt wordt, merkt de COGEM op dat in sommige gevallen werkzaamheden met HCV op ML-II niveau plaats zouden kunnen vinden, eventueel met aanvullende voorschriften.

Download publicatie