Publicaties

Herziening classificatie Hepatitis C virus

Adviezen | 24.02.2017 | CGM/170224-02

In 2009 heeft de COGEM een advies uitgebracht over Hepatitis C virus (HCV) waarin zij adviseerde HCV als een klasse 3 pathogeen in te schalen. De toegenomen behandelingsmogelijkheden voor HCV infecties vormen voor de COGEM reden om een tussentijds ongevraagd advies over dit virus uit te brengen.
Op dit moment is ~1,1% van de wereldbevolking chronisch geïnfecteerd met HCV. In Nederland wordt de prevalentie geschat op 0,22%. In 60-80% van de gevallen leidt infectie met HCV tot een chronische persisterende hepatitis C infectie, wat leverfalen en leverkanker tot gevolg kan hebben. Er is geen vaccin beschikbaar tegen hepatitis C.
Verspreiding van HCV vindt hoofdzakelijk plaats via bloed-bloed contact. Ook kan HCV in zeldzame gevallen overgedragen worden via nauw onderling contact, en van moeder op kind tijdens de zwangerschap. Daarnaast kunnen laboratoriuminfecties plaatsvinden door prik- of snij-incidenten met besmette scherpe voorwerpen. HCV kan sinds kort door middel van behandeling met ‘direct-acting antivirals’(DAA’s) effectief worden bestreden. Meer dan 90% van de patiënten met een chronische HCV infectie kan inmiddels worden genezen.
Gezien de prevalentie, de beperkte verspreidingswijze van het virus via bloed-bloed contact, en het feit dat er effectieve behandelingsmogelijkheden tegen hepatitis C beschikbaar zijn, adviseert de COGEM HCV omlaag te schalen naar pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie