Publicaties

Additional advice on the renewal of the authorizations for import and processing of genetically modified soybean 40-3-2

Adviezen | 13.01.2011 | 110113-01

In 2008 heeft de COGEM geadviseerd over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde sojalijn 40-3-2. Deze sojalijn is sinds 1996 in de Europese Unie toegelaten voor import en verwerking. Soja 40-3-2 brengt het cp4 epsps gen tot expressie en is daardoor tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden.
In het hernieuwingsdossier was geen ‘general surveillance’ plan aanwezig, omdat de aanvrager van mening was dat dit voor deze aanvraag niet relevant was. De COGEM vindt de aanwezigheid van een ‘general surveillance’ plan noodzakelijk. Hoewel de COGEM van mening was dat de risico’s van import en verwerking van soja 40-3-2 in Nederland verwaarloosbaar klein zijn, kon zij gezien het ontbreken van het ‘general surveillance’ plan niet positief adviseren.

Inmiddels heeft de aanvrager op verzoek van de EFSA een ‘general surveillance’ plan aangeleverd. Daarmee komt het eerdere bezwaar van de COGEM te vervallen. De COGEM wijst erop dat de beoordeling van de voedselveiligheid, inclusief incidentele consumptie, door een andere instantie wordt uitgevoerd.
Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van soja 40-3-2 verwaarloosbaar klein.

Download publicatie