Publicaties

Aanvullend advies over de hernieuwing van de importvergunning van de gg-maislijn MON89034, n.a.v. een recente EFSA opinie

Adviezen | 05.12.2019 | CGM/191205-01

De COGEM heeft in februari 2019 geadviseerd over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maislijn MON89034. Deze maislijn is resistent tegen vraat van bepaalde vlinderachtigen.

Naar aanleiding van het verschijnen van de EFSA opinie over deze vergunningaanvraag is de COGEM gevraagd of haar eerdere opmerkingen voldoende zijn beantwoord door de EFSA.

De COGEM identificeerde eerder dat in de aanvraag voor de hernieuwing geen nieuwe sequentiegegevens aangeleverd zijn, en dat er een monitoringsrapport ontbrak. Ervan uitgaande dat de sequentiegegevens onveranderd zijn gebleven en er in het ontbrekende monitoringsrapport geen negatieve effecten of risico’s zijn geïdentificeerd, achtte de COGEM de risico’s van de hernieuwing van de vergunning verwaarloosbaar klein.

De EFSA heeft aangegeven kennis genomen te hebben van de opmerkingen van de COGEM, maar heeft geen verdere opmerkingen hierover gemaakt. Nadat het oorspronkelijke dossier nauwkeurig doorzocht is, bleek dat de EFSA het ontbrekende monitoringsrapport eerder heeft ontvangen. De EFSA heeft geen verdere uitspraken gedaan over de sequentiegegevens. De veronderstelling dat de sequentiegegevens onveranderd zijn gebleven moet derhalve nog geverifieerd worden.

Download publicatie