Publicaties

Aanvullend advies import en verwerking gg-koolzaad MON94100

Adviezen | 24.08.2022 | CGM/220823-01

De COGEM heeft in 2021 geadviseerd over een aanvraag voor de hypothetische import en verwerking van gg-koolzaad MON94100. Deze koolzaadlijn wordt gebruikt in kruisingslijnen, maar zal niet zelf op de markt gebracht worden.
De COGEM had twee opmerkingen over deze aanvraag, die door het Food-Feed loket aan de EFSA zijn doorgegeven. Na het verschijnen van de EFSA opinie over deze aanvraag, is de COGEM gevraagd of haar opmerkingen voldoende zijn beantwoord.
Eén van COGEM’s opmerkingen betrof de vertrouwelijke informatie in het dossier. De COGEM vindt het belangrijk dat informatie die nodig is voor de risicobeoordeling niet vertrouwelijk wordt verklaard, omdat een gebrek aan transparantie het vertrouwen van het publiek kan schaden.
COGEM’s andere opmerking betrof de verplichting van EFSA om voor elke lijn (‘event’) in een kruisingslijn (‘stacked event’) eerst een aparte vergunningaanvraag in te dienen. Daardoor moeten er aanvragen ingediend worden voor lijnen die zelf niet op de markt gebracht worden. Dit zorgt voor irrelevante beoordelingen, extra administratieve handelingen, hogere kosten, en leidt tot vertraging bij het verkrijgen van vergunningen voor kruisingslijnen. De COGEM heeft de EFSA opgeroepen om deze eis te laten vallen.
De opmerkingen van de COGEM over de aanvraag voor de hypothetische import en verwerking van MON94100 zijn door de EFSA niet voldoende beantwoord, maar hadden geen betrekking op de milieuveiligheid van deze gg-koolzaadlijn. De COGEM blijft van mening dat de hypothetische import en verwerking van gg-koolzaad MON94100 een verwaarloosbaar klein risico oplevert voor het milieu in Nederland.

Download publicatie