Publicaties

Aanvullend advies import en verwerking gg-koolzaad MON88302xMS8xRF3

Adviezen | 22.05.2017 | CGM/170522-01

In 2014 heeft de COGEM geadviseerd over de import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) koolzaadlijn MON88302xMS8xRF3. DE COGEM concludeerde dat de milieurisico’s van import en verwerking van deze gg-koolzaadlijn voor Nederland verwaarloosbaar klein zijn, maar dat het monitoringsplan verbeterd moet worden alvorens een markttoelating afgegeven wordt.
De EFSA heeft recent haar opinie over import en verwerking van gg-koolzaad MON88302xMS8xRF3 gepubliceerd. Het Ministerie van IenM heeft de COGEM gevraagd of haar eerdere opmerking voldoende is beantwoord door de EFSA.
Ondanks het commentaar van de COGEM zijn er geen wijzigingen doorgevoerd in het monitoringsplan.
De COGEM blijft daarom van oordeel dat een uitbreiding van het monitoringsplan, gericht op locaties waar de kans om wilde gg-koolzaadpopulaties aan te treffen het grootst is (zoals langs spoorwegen), noodzakelijk is, alvorens de importvergunning van gg-koolzaadlijn MON88302xMS8xRF3 verleend kan worden.

Download publicatie