Publicaties

Aanvullend advies hernieuwing import GT73 koolzaad

Adviezen | 14.09.2020 | CGM/200914-01

In 2017 heeft de COGEM geadviseerd over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-) koolzaad GT73. De COGEM uitte in dit advies haar zorgen over het voorstel van de aanvrager om de monitoring van gg-koolzaad GT73 te beƫindigen. De COGEM acht het namelijk noodzakelijk dat er bij import van gg-koolzaad gemonitord wordt op locaties waar de kans op wilde gg-koolzaadpopulaties het grootst is, zoals langs spoorwegen en bij overslagpunten. Ook had de COGEM opmerkingen bij het uitgevoerde literatuuronderzoek.
De EFSA heeft recent haar opinie over deze hernieuwingsaanvraag uitgebracht. Het ministerie van IenW heeft de COGEM gevraagd of de EFSA de opmerkingen van de COGEM voldoende heeft beantwoord.
De aanvrager heeft een nieuw literatuuronderzoek uitgevoerd en een monitoringsplan aangeleverd. Monitoring langs transportroutes en bij overslagpunten maakt echter geen onderdeel uit van dit monitoringsplan. De COGEM is van oordeel dat de vergunning voor import pas hernieuwd kan worden wanneer het monitoringsplan hiermee is uitgebreid.

Download publicatie