Publicaties

Aanbieding onderzoeksrapport ‘de ontwikkelingen rond gg-voedsel in de Nederlandse winkelschappen’

Signalerende brieven | 11.06.2024 | CGM/240610-01

Oekraïne is een grote exporteur van landbouwgewassen waaronder mais, tarwe, zonnebloemolie en soja. Ten gevolge van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland die sinds februari 2022 gaande is, is de export van deze producten uit beide landen een periode stil komen te liggen en zijn de wereldwijde voedselprijzen sterk gestegen. Gegeven het feit dat producten van genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen vaak goedkoper zijn, omdat voor niet-gg-gewassen een ‘premium price’ gehanteerd wordt, is de vraag ontstaan of de prijsstijgingen mogelijk leiden tot een toename van het gebruik van gg-bestanddelen in voedselproducten die in de Nederlandse winkelschappen liggen.
De COGEM heeft daarom onderzoek laten uitvoeren naar de prijsontwikkelingen sinds begin 2022, de mogelijke veranderingen in het aantal ggo-geëtiketteerde producten in de winkelschappen, en welke achterliggende overwegingen een rol zouden kunnen spelen bij het al dan niet aanbieden van deze ggo-geëtiketteerde producten.

Het rapport biedt een zorgvuldig uitgevoerde analyse van de ontwikkeling van ggo-geëtiketteerde producten in de Nederlandse winkelschappen in de periode tussen november 2022 en juli 2023. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode na de stijging van de wereldmarktprijzen van verschillende voedselgewassen, toen een daling van de prijzen zich al had ingesteld. Wel bleken de prijzen in de Nederlandse winkelschappen in die periode sterk te stijgen, tegen de trend van de wereldmarkt in. Op basis van het rapport kan gesteld worden dat een relatief korte periode van verstoring van de wereldmarkt en daarmee gepaard gaande hoge prijsstijgingen niet leiden tot een toename van ggo-geëtiketteerde producten in de Nederlandse winkelschappen. Ook de na deze periode gestaag oplopende Nederlandse voedselprijzen hebben niet geleid tot een toename in het aanbod van ggo-producten.

De COGEM aanbiedingsbrief kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie