Lopend advies en signalering

Advies hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-maïs NK603

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een hernieuwing van een aanvraag voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-)maïs NK603. Deze gg-maïs is tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden door insertie van de genen cp4 epsps en cp4 epsps L214P.
Omdat de vergunning binnenkort afloopt, heeft de aanvrager om een hernieuwing van de vergunning gevraagd en is de COGEM gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de hernieuwingsaanvraag.